Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.OBAG.BG \


Извършвайки дейността си, “Дивет Консепт” ЕООД, ЕИК: 203257226, със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул. Света Петка 22, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

Тази интернет страница www.obag.bg се притежава от “Дивет Консепт“ ЕООД  и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.


Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други).

O bag Bulgaria събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за предоставяне на стоките на O bag. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. 

O bag Bulgaria обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, O bag Bulgaria няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ


- При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни,купуване продукт - имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
- За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;

- Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на поръчка, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане и сума на покупката;
- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

- За рекламации - имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;
- Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти за подарък, O bag Bulgaria може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ


Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за O bag Bulgaria са:

- Дейности по управление на електронния ни магазин:

- Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:
- Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;


Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на O bag Bulgaria.

В допълнение Вашите данни се обработват от O bag Bulgaria и за целите на:
- Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;